تبلیغات
وکیل زمین - 1 - قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی ( قسمت اول )
وکیل زمین
سبز بمان ایران من، هرچند فرزندانت تو را به نابودی کشند!

ماده 1 - برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی "سازمان حفاظت محیط زیست" تشکیل می شود ، سازمان مزبور دارای شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست است.

ماده 2 - لغو شده است.1
ماده 3 - شورای عالی دارای وظایف و اختیارات زیر است :
الف - فسخ شده است. ( به موجب ماده 32 همین قانون )
ب - تعیین محدودیتها و ممنوعیت های دائمی زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارک های ملی و مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی
پ - تعیین انواع اسلحه و وسایل ممنوع شکار و صید
ت - تعیین انواع جانوران وحشی و حیوانات حمایت شده و حفاظت شده و در معرض خطر انقراض و جانوران زیانکار
ث - لغو شده است.2
ج - لغو شده است.3
چ - تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان

ماده 4 - مصوبات شورای عالی حفاظت محیط زیست در حدود وظایف و اختیارات مذکور در این ماده ، بیست روز پس از درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و روزنامه رسمی کشور لازم الاجراست.

سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورای عالی را بوسیله رادیو و آگهی و سایر وسایل به اطلاع اهالی برساند.

ماده 5 - لغو شده است.

ماده 6 - وظایف سازمان بقرار زیر است :

الف - اجرای مصوبات شورای عالی در حدود مقررات ماده 3 این قانون

ب - تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدف های مندرج در این قانون

پ - حفظ و نگهداری شکارگاهها و فضای حیاتی جانوران وحشی و حمایت آنها در برابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بی رویه و عوامل و حوادث نامساعد جوی و طبیعی مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و طغیان رودخانه ها و بیماری های واگیر و مسمومیت نباتی و امثال آن.

ت - فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش جانوران وحشی

ث - کوشش در اصلاح نژاد جانوران وحشی

چ - بررسی و تحقیقات علمی درباره جانوران وحشی

چ - ایجاد پارک های ملی و مناطق حفاظت شده و موزه های حیوان شناسی

ح - تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به تاسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچه ها جهت پرورش ماهی و پرندگان شکاری از طریق راهنمایی فنی

خ - تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی به منظور برانگیختن حس حیوان دوستی و حفاظت منابع طبیعی در کشور و تجهیز و تنویر افکار عمومی در این زمینه

د - همکاری با سازمان های مربوط به جنگل و مراتع و خاک و آب به منظور حفظ منابع طبیعی کشور

ذ - همکاری با سازمان های مشابه خارجی و بین المللی به منظور حفظ و حمایت جانوران وحشی و مهاجر در حدود تعهدات متقابل

ماده 7 - خرید و فروش ، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیر بومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرورش یافته اند با کسب پروانه و یا اجازه از سازمان مجاز می باشد. ورود و صدور آن دسته از جانوران وحشی و اجزای آنها که در فهرست کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر انقراض ثبت شده اند با رعایت مقررات کنوانسیون مذکور صورت می گیرد. سازمان میتواند گونه هایی که بر خلاف مقررات کنوانسیون به کشور وارد شده اند ضبط و در صورت لزوم با هزینه وارد کننده به کشور مبدا عودت دهد.

ماده 8 - سازمان میتواند در موارد زیر بر حسب مورد پروانه ویا اجازه رایگان صادر نماید :

الف - جمع آوری نمونه های جانوران وحشی به منظور انجام تحقیقات و مطالعات علمی و آموزشی و یا انجام فعالیت های مورد نیاز موزه تاریخ طبیعی و نمایشگاه های تندیس آرائی.

ب - دفع آن دسته از جانوران وحشی که به مزارع و باغها آسیب می رسانند.

ج - صید برخی از گونه های آبزیان توسط ساکنان مناطق محروم در مواردی که سازمان صدور پروانه رایگان را در آن مناطق ضروری بداند.

د - تقدیر از کسانیکه به تشخیص رئیس سازمان ، خدمات موثری در مورد حفاظت از حیات وحش و حمایت از اهداف سازمان به عمل آورده اند.

تبصره - وظایف و اختیاراتی که در این قانون برای سازمان حفاظت محیط زیست منظور شده منافی با اختیارات و وظائف سازمان شیلات ایران نمی باشد.

ماده 9 - چنانچه ماموران سازمان و میرشکاران یا صاحبان مزارع و باغها در حدود مجوزهای صادر شده نتوانند از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی یه افراد ، مزارع و باغها وارد می شود جلوگیری به عمل آورند جبران خسارت وارد شده از محل درآمد های حاصل از اجرای این قانون تامین خواهد شد.همچنین سازمان میتواند جهت پیشگیری از این خسارت نسبت به محصور نمودن زیستگاه های حفاظت شده جانوران وحشی ا محل درآمد مذکور اقدام نماید.

ماده 10 - هرکس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال یا حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم میشود:

الف - شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه

ب - شکار و صید بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه

ج - حمل ، عرضه ، فروش و صدور جانوران وحشی زنده یا کشته و اجزای آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان

د - از بین بردن رستنی ها از جمله قطع رختان ، خارزنی ، بوته کنی و تعلیف غیر مجاز در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش و تجاوز و تخریب در این مناطق


1- قانون اصلاح قانون شکار و صید 53/10/30 (بند1)
2- قانون اصلاح قانون شکار و صید (53/10/30)
3- همان قانون (بند 2)
طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ