تبلیغات
وکیل زمین - 1 - قانون شکار و صید مصوب 1346 با اصلاحات بعدی ( قسمت دوم )
وکیل زمین
سبز بمان ایران من، هرچند فرزندانت تو را به نابودی کشند!

ماده 11 - هرکس مرتکب اعمال زیر شود به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال یا حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم می شود :
الف - شکار و صید در فصول و ساعات ممنوع مقرر
ب - مبادرت به شکار و صید در مناطق ممنوع و یا خلاف محدودیت ها و ممنوعیت هایی که سازمان در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و شکار غیرمجاز در قرقهای اختصاصی
ج - شکار و صید با وسایل و از طرق غیر مجاز و یا شکار با استفاده از اسلحه دیگران
د - تخریب چشمه ها و آبشخور حیوانات در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش
ه - اقدام به صدور و ورود حیوانات وحشی موضوع ماده (7) این قانون به صورت غیر مجاز
ماده 12 - هرکس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه تا 3 سال و یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا هجده میلیون ریال محکوم می شود :
الف - شکار و صید جانوران وحشی حمایت شده بدون داشتن پروانه ویژه
ب - شکار و صید در مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیاط وحش بدون تحصیل پروانه ویژه و صید غیرمجاز در رودخانه های حفاظت شده
ج - از بین بردن رستنی ها و تعلیف و تخریب در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی و هرگونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در اینگونه مناطق
د - آلوده نمودن آب رودخانه ها ، دریاچه ها و تالاب های حفاظت شده ، چشمه ها و آبشخورها به موادی که باعث آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود.
ماده 13 - هرکس مرتکب اعمال زیر شود به حبس از 91 روز تا 3 سال یا جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار ریال تا بیست میلیون ریال و در صورت تکرار به هردو مجازات محکوم می شود :
الف - شکار جانوران وحشی کمیاب و در معرض خطر انقراض از قبیل جیبیر ، گورخر ، گوزن زرد ایرانی ، یوزپلنگ ، تمساح (کروکودیل) ، هوبره و میش مرغ
ب - شکار در پارکهای ملی
ج - شکار ، صید و یا شکار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شکار به صورت تعقیب با استفاده از وسیله نقلیه موتوری و همچنین کشتار آنان به طریق جرگه و محاصره دست جمعی
د - مبادرت به اقداماتی که موجبات آلودگی آب دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان با مواد غیر نفتی را فراهم آورده و باعث مرگ و میر آبزیان یا به خطر افتادن محیط زیست آنان شود
ه - ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش سوزی در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاه های حیاط وحش بر اثر بی مبالاتی یا عدم رعایت مقررات محیط زیست و یا تخلف از نظامات دولتی
تبصره 1 - در صورت ایجاد آتش سوزی عمدی در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی مرتکب به مجازات های مقرر در ماده (675) قانون مجازات اسلامی 1 محکوم خواهد شد.
تبصره 2 - هرکس مبادرت به زنده گیری ، شکار ، خرید ، فروش ، حمل ، نگهداری و صدور پرندگان شکاری از قبیل شاهین ، بحری ، بالابان و دلیجه کند علاوه بر محکومیت به حداکثر مجازات حبس مقرر در این ماده به جزای نقدی از یک میلیون و هشتصد هزار تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 14 - وسائل شکار و صید از قبیل تفنگ ، فشنگ ، نورافکن ، دوربین چشمی ، تور و قلاب ماهیگیری و سایر ادوات ارتکاب جرم که مرتکبان اعمال یاد شده بالا به همراه دارند و همچنین موتور سیکلت هایی که مرتکبان اعمال بالا به طور مستقیم برای شکار مورد استفاده قرار می دهند توسط سازمان توقیف و این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم نسبت به اموال یاد شده تعیین تکلیف می کند.
ماده 15 - شروع به شکار جانوران وحشی برخلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات می باشد و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
ماده 16 - در صورت تکرار جرائم پیش بینی شده در مواد 11 و 12 این قانون مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 17 - وجوه حاصله از جرائم مذکور در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داری کل پرداخت می شود.
حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست خواهند بود.
ماده 18 - در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از حرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود.
ماده 19 - لغو شده است.
ماده 20 - در صورتی که گزارش مامور سازمان بر خلاف واقع باشد مامور مزبور به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد.


ماده 675 قانون مجازات اسلامی :
هرکس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شود.
تبصره 1 - اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ