تبلیغات
وکیل زمین - پیوست 2
وکیل زمین
سبز بمان ایران من، هرچند فرزندانت تو را به نابودی کشند!

مرتبه
تاریخ : جمعه 22 بهمن 1389
  • خرید و فروش و نگهداری جانوران وحشی
- خرید و فروش و عرضه و نگهداری و حمل و صدور کلیه جانوران وحشی زنده بودن تحصیل پروانه انتفاعی ممنوع است.
- خرید و فروش و عرضه و صدور جانوران وحشی کشته شده و اجزاء آن ( پوست ، گوشت و غیره ) وهمچنین نگهداری آنها در اماکن عمومی به استثنای غاز ، مرغابی ، چنگر و ماهیان ( غیر از ماهی آزاد و قزل آلا ) بدون پروانه انتفاعی ممنوع است.
- حمل و نگهداری جانوران وحشی کشته شده و اجزای آن که با رعایت مقررات مربوطه ، شکار یا صید شده اند به استثنای نگهداری آنها در اماکن عمومی مجاز می باشد .
- خرید و فروش تروفه های شکار و یا جانوران وحشی کشته که به صورت مجسمه تهیه شده اند ( تاکسیدرمی شده ) و همچنین عرضه و نگهداری آن در اماکن عمومی و تجاری موکول به کسب اجازه و تحصیل پروانه از سازمان می باشد.

  • پروانه شکار
سازمان حفاظت محیط زیست هر ساله پس از براورد تعداد وحوش کشور ، تعدادی پروانه شکار و صید به میزانی که لطمه ای به طبیعت و تنوع زیستی کشور وارد نیاورد صادر نموده و این امکان را در اختیار علاقه مندان به شکار و صید و کسانی که از این راه امرار معاش می نمایند قرار می دهد تا در قالب یک طرح مطالعه شده و در محدوده قوانین به این امر پرداخته و در عین حال طبیعت و تنوع زیستی بی نظیر میهن خود را برای نسل های آینده و فرزندان خود حفظ نمایند.
طبق دستور العمل صادره توسط اداره کل نظارت و بازرسی سازمان هر ساله دو نوبت آمارگیری در تمامی مناطق چهارگانه تحت حفاظت و زیست گاه های آزاد توسط محیط بانان سازمان انجام می شود . این آمارگیری برای وحوش در اواخر بهار و اواخر پاییز که فصل زایمان تمام شده و گله دوباره دورهم جمع شده اند انجام می شود و آمارگیری از پرندگاه مهاجر آبزی هم یک نوبت در سال و در دی ماه انجام می شود.
پس از آمارگیری و ارسال نتایج به سازمان مرکزی و تجزیه و تحلیل آماری که روی این گزارش ها انجام می شود ، تعداد حیوانات قابل شکار و جمعیت وحوش در هر منطقه ای تخمین زده شده و بر اساس این آمار و با توجه به مسئله حفاظت از جمعیت جانوران وحشی در حد معقول دستور العمل صدور مجوز تعدادی پروانه شکار و صید قابل بهره برداری تهیه و به استانها ابلاغ میشود تا سهمیه شکار در هر منطقه معین شود . این سهمیه معمولا %10 از آماری است که از هر منطقه اعلام می شود . این تعداد در حدی است که لطمه ای به طبیعت وارد نکرده و طبیعت دوباره قابلیت جبران آن را داشته باشد و در صورت جوان بودن جمعیت وحوش از میزان آن کاسته می شود . پس از شکار نیز از هر شکارچی در خواست می شود تا فرم گزارش شکار خود را به سازمان ارسال نماید تا برآورد دوباره ای از جمعیت وحوش شکار شده و جمعیت فعلی وحوش به دست آید.
  • شرایط صدور پروانه شکار
صدور پروانه شکار بر اساس مقرراتی خاص صورت می گیرد و همه افراد متقاضی پروانه شکار ملزم به طی مراحل زیر می باشند :
الف - ارائه پروانه حمل سلاح ، اخذ شده از نیروهای مسلح ( ارتش جمهوری اسلامی ایران ، سپاه پاسداران ، نیروی انتظامی )
ب - دریافت دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان ، از سازمان حفاظت محیط زیست . در این دفترچه مشخصات صاحب دفترچه ، مشخصات سلاح ، مشخصات پروانه های صادر شده برای شکارچی ( جهت پستانداران و پرندگان ) ، وضعیت دریافت مهمات شکاری و سوابق تخلف صاحب دفترچه ثبت می شود.
ج - پرداخت بهای پروانه شکار مورد نظر و ارائه فیش بانکی مربوط ، به اداره محیط زیست شهرستان و دریافت پروانه شکار .
در پروانه های شکار شرایط شکار از جمله محدوده جغرافیایی مجاز برای شکار ، حیوانات مورد شکار ، تعداد آنها و زمان مجاز برای شکار درج شده است و شکارچی ملزم به رعایت آنهاست . در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط فوق ، با شکارچی طبق قوانین و مقررات شکار و صید رفتار می شود.
هر شکارچی می تواند در هر سال در طول فصل مجاز دو پروانه شکار چهارپا و یا دو پروانه عادی شکار پرنده با مدت اعتبار معین ، از مناطق مختلف در سراسر کشور دریافت نماید.
در خاتمه تمامی مشخصات صاحب اسلحه ( شکارچی ) ، اسلحه ، پروانه و فیش بانکی توسط مامور صدور پروانه ها در دفتر آمار فروش پروانه ماهیانه در سازمان حفاظت محیط زیست ثبت می شود.

توضیح : صدور پروانه برای اتباع بیگانه ، منوط به کسب اجازه قبلی از سازمان است . از این رو بدون اجازه قبلی از سازمان صدور پروانه برای اتباع بیگانه ممنوع است .
طبقه بندی: قوانین، 
ارسال توسط تینا قضاتی
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ